contact@argania.co.il 077-5362294

אנחנו בארגניה, משנים לחלוטין את הדרך בה עושים פיתוח ארגוני…פיתוח מנהלים…פיתוח צוותים…פיתוח אנשים…פיתוח יחסים 

יוצרים קסם, מהווים השראה, מעוררים סקרנות ומביאים תקווה למחרים חדשים, משמעותיים יותר, חיוביים יותר.

1

הגישה האסטרטגית שלנו:

  • לטפס אל הקומה ה- 100 = קומת מלוא הפוטנציאל של יצור אנוש אמתי, האמת המוחלטת, מקור ההשראה, ידע אינסופי, אושר. לשם כך עלינו ללמוד כושר חדש = תנועה אנכית = טיפוס. היא זו שתפתח שערים של קומות חדשות של אינטליגנציה וחכמה עד שנהיה ראויים להיכנס לקומה ה-100. זו התכלית החדשה.
  • ליצור מחר חדש –רק טיפוס אל עבר קומות עליונות של פוטנציאל מאפשר לנו לממש הלכה למעשה את החלום של מחר חדש – אדם חדש – ארגון חדש – יחסים חדשים. להביא לידי קיום משהו שלא היה קיים קודם לכן, כל יום מחדש (חיים משמעותיים הם הלקוח היחיד). זו המטרה האסטרטגית החדשה.
  • לפתח מרחבי שותפות ביחסיםWE – מאחר והכול מתרחש בתוך יחסים, היכולת להשיג נקודה מרוכזת במרכז שמשקפת מכלול עוצמתי בעבודת צוות (טובת המכלול במקום תועלת אישית, הפרדות והשוואתיות), יוצרת את פלטפורמת הטיפוס (זו הסיבה המהותית להשקיע בעבודת צוותים). זו חובת המשימה החדשה.
  • לנהל מורכבות: לנהל את מערכת “הצלב”: תנועה אופקית + תנועה אנכית…לפתח מערכות כמערכות אוטופואטיות (self-creation): מערכות צומחות, מתחדשות ומשתנות מתוך עצמן תוך כדי תנועה לממד הגבוה הבא. זו המנהיגות החדשה וארגוני המחר החדשים.
  • להיות בורא יוצא דופן: פועל ממקום של חופש, ההגה לחייו בידיו, בעלים של תודעת אמת, מאחד ניגודים לכדי שלם. זה האדם החדש.

והכול, בפחות מאמץ, זמן ומשאבים, בעזרת טכנולוגיה אוטופואטית.

אם מבקשים אתם למצוא ולהתחבר עם מקור הפוטנציאל שלכם, לחוות השראה, אמת, אושר, לפתח חוסן ועמידות במצבים כאוטיים, לצמצם את הפער בין מצוי לרצוי, לקבל החלטות תבוניות, לצמוח, להתחדש ולהשתנות תמידית מתוך עצמכם….

ההתפתחות שלכם אתנו. בואו ליצור מחר חדש עבורכם, כל יום מחדש!

בואו להיות יותר – לדעת יותר – להשיג יותר בעזרת אסטרטגיה אוטופואטית חדשנית!!!

ב-5 מפגשים מרתקים של 1:1 אני מסייעת בידי הלקוח לפתח תודעה אוניברסלית  שעובדת עם 5 העקרונות האסטרטגים החדשים. צרו קשר

X