contact@argania.co.il 077-5362294

אנחנו בארגניה, משנים לחלוטין את הדרך בה עושים פיתוח ארגוני…פיתוח מנהלים…פיתוח צוותים…פיתוח אנשים…פיתוח יחסים 

1

 אנחנו בארגניה יוצרים מחר חדש שיש בו קסם, פליאה, ערך מוסף ייחודי!

  • מביאים לידי קיום משהו שלא היה קודם, מממשים פוטנציאל גדול יותר, משיגים אושר ואמת.
  • מטפסים תמידית אל עבר הקומה הגבוהה הבאה של אינטליגנציה וחכמה אישית וארגונית. 
  • מפתחים מערכות אוטופואטיות שצומחות ומתחדשות תמידית בתוך מרחבי שותפות.  
  • הופכים לבוראים יוצאי דופן.

 

תכניות חודש יולי 2016

X