contact@argania.co.il 077-5362294

אסטרטגיה אוטופואטית (self-creation)

המהות האוטופואטית שלנו חוזרת לקחת את מושכות החיים חזרה לידיה ומאירה נתיב עשייה חדש המסוגל להוציא אותנו מעין הסערה בה כולנו נמצאים.

כולנו, אנשים וארגונים, נחשבים במהות שלנו מערכות אוטופואטיות; מערכות חיות ודינמיות, תודעתיות ויצירתיות, שנאמנות לתנועת הצמיחה, ההתחדשות, ההשתנות והטיפוס שטבועה בהן אל עבר ממדים גבוהים יותר. כלומר, הן יוצרות את עצמן מתוך עצמן, מתוך ארכיב גרעין מהותם העשיר, כל יום מחדש. הן יוצרות ובוראות מחר חדש כל יום מחדש.

מאחר ומהות זו היתה מוצפנת במשך אלפי שנים (להוציא יחידי סגולה) כחלק מהתוכנית לאבולוציה, היא פינתה את מקומה להתנהלותנו כמערכות אלופואטיות שורדות; מערכות מכאניות שמגיבות לגירויים חיצוניים, מתאימות את עצמן לסביבה חיצונית, מופעלות על ידי מאפייני זהות-אישיות שיש בהם לעומתיות, השוואתיות (גבולות מטה–אתניים), כוחנות, שליטה של בעלי מאה, תפישה של חור מנעול, תועלות אישיות. תחזוקה של התנהלות מכאנית-פונקציונלית שכזאת  דורשת שעות מוסך רבות, מאחר והכישלונות מתרבים, השליליות מטביעה, הרדידות חוגגת, הטוהר והמידות האנושיות – רוחניות נקברים.

אלא שהיום אין זה הכיוון יותר. התפתחותו של דור ה-G  וכניסתו למקומות העבודה (עובדי צווארון הזהב), משנה את המיקוד מחומר למהות. משמעות הדבר שההשקעה עוברת ליצירת איזונים,  לצמיחה והתחדשות פנימית, לחשיבה, ראיה ותפישה הפוכים למקובל. אנשים ועובדים אינם יותר פיונים על לוח המשחק של בעלי הון, אלא הם אוטונומיים שמבקשים להיות משמעותיים.

מגמת השינוי מצביעה על כך שכולנו חייבים להחזיר את המהות האוטופואטית שלנו אל קדמת בימת החיים. על כולנו להתחיל לציית לתודעת משימה ולתודעת תקנה אוניברסליות. על כולנו להפוך לאוטוריטה רלוונטית ולשגשג.  

לשם כך עלינו:

  • לאחוז בתכלית קיומית ברורה: לטפס אל עבר הקומה ה-100שהיא קומת המהות האדירה שאנחנו ולממש את מלוא הפוטנציאל שלנו כאדם גדול בעל מוח מקרו (כל ארכיבי הידע פתוחים).
  • ליצור  מחר חדש כל יום מחדש שיש בו ערך מוסף בעל עוצמת השפעה, בעזרת חדשנות קוגניטיבית.
  • לפתח מרחבי שותפות ביחסים (השפעה על מבנים ארגוניים) המשמשים פלטפורמה עוצמתית לטיפוס וחדשנות.
  • להביא יותר אהבה תודעתית (שאינה תלויה בדבר) שהיא משענת האמון והאומץ.

 

האסטרטגיה החדשנית מהווה השראה, מעוררת סקרנות ומביאה תקווה למחרים חדשים.

מאחורינו 46 שנים של תעוזה, יצירתיות, חדשנות…

 אנחנו משנים את הדרך בה עושים פיתוח ארגוני…פיתוח מנהלים…פיתוח צוותים…פיתוח אנשים…פיתוח יחסים… 

 

צרו קשר

X