contact@argania.co.il 077-5362294
התכלית

התכלית הקיומית:  להגיע לקומה ה-100

אנחנו הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים או מכירים. הארגונים שלנו הם הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים או מכירים! הגיע הזמן לחזור אל העוצמה שאנחנו.

איך? בעיקר בעזרת הרצון ל’יותר’. עלינו לשאוף להיות – לחשוב – לדעת – לראות – לעשות – להשיג יותר באופן משמעותי. להשיג משהו שלא היה קודם לכן. ליצור ערך מוסף שלא היה קודם לכן. כדי להצליח להשיג ‘יותר’, עלינו לשנות תנועה; מתנועה אופקית (התפתחות) לתנועה אנכית (אבולוציה/שינוי צורה) = תנועה אנכית שמטפסת אל עבר הקומה ה-100 – המקור ממנו באנו.  זו התכלית הקיומית שלנו. לשם כך באנו לחיים אלה או הקמנו את הארגונים שהקמנו. ההתנסויות בחיים ובארגונים, מעבר לתוכן פונקציונלי כזה או אחר, נועדו כדי לעורר אותנו אל עבר הטיפוס ומימוש הפוטנציאל האדיר שקיים בתוכנו.

התנועה האוטופואטית של צמיחה, התחדשות, השתנות וטיפוס אל עבר הממד הגבוה הבא (self-creation) טבועה במהות שלנו, ב-DNA,  עד שנגיע לקומה ה-100 – התכלית האבולוציונית שלנו ונממש: את מלוא הפוטנציאל שלנו כיצורי אנוש אמיתיים (אין בתוכנו יותר ספריות נעולות), את היכולת הכול יכולה הקיימת בנו כבוראים (בוראים את עצמנו כל יום מחדש, בוראים מחר חדש כל יום מחדש), את העוצמה להשפיע ולהניע בעזרת ידע האמת, את היכולת לקבל החלטות מדויקות ונכונות בעזרת התמקדות בשורשי הדברים.

רק תנועת טיפוס: מאפשרת לבנות בתוכנו עוצמה שמסוגלת לחצות שדות מגנטיים, לטפס ממדים שונים, עד שנצליח להגיע לקומה ה-100. מאפשרת להשיג חדשנות קוגניטיבית (שינוי פרדיגמלי). מאפשרת להיות אחרת – לחשוב אחרת – לעשות אחרת – להשיג אחרת. מביאה ערך מוסף שלא היה קודם לכן.  חושפת פוטנציאל חדש של צמיחה, התחדשות והשתנות באופן תמידי. חושפת סודות, אמיתות וידע גדולים יותר. הופכת אדם וארגון למערכת עמידה, חסונה, שמחה, בריאה, משפיעה ועוצמתית. בזה אני מתמקדת. זו המומחיות שלי.

כי מאחורי כל שער שפתחנו, מחכה להיפתח שער נעול חדש!

צפו בראיון עם ברכה

צרו קשר

X