contact@argania.co.il 077-5362294
מעגל פנימי Why – התכלית

לטפס ולממש את מלוא הפוטנציאל העוצמתי שלנו אשר בקומה ה-100

אנחנו הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים או מכירים. הארגונים שלנו הם הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים או מכירים!

כל הסגולות להגיע לקומה ה-100 נמצאות במהותנו !!!

 

רובנו מבזבזים זמן, אנרגיה ומשאבים: בחיפוש כלים וטכניקות מדף על מנת להצליח בעולם רדוף השגיות חומרית ומעמדות…בהתנהלות עיוורת בתוך עולם של שפע…בסגידה לערכים גשמיים ובמאבק על הדולר הנכסף…בהישרדות במציאות של מחסור…בהמשך קיומנו כמערכות אלופואטיות – מערכות מכאניות – פונקציונליות שמגיבות לגירויים חיצוניים מתוך חור מנעול תודעתי קטן, שמתאימות את עצמן לסביבה חיצונית, שמופעלות על ידי מאפייני זהות-אישיות שיש בהם לעומתיות, רגשנות, השוואתיות (גבולות מטא–אתניים), כוחנות ושליטה (דורשת שעות מוסך רבות), קיום שהופך את כולנו למתוסכלים, כואבים, משעממים, אפורים ורדודים…

א. לכן, אנחנו נמצאים בעסק של ‘יותר’: להיות – לחשוב – לראות – לדעת – לעשות –  להשיג יותר:

 

ב. לכן, אנחנו מחזקים את השדה המגנטי האישי והארגוני בעזרת תרבות אוניברסלית (מצפן):

1. החיים הם הלקוח היחיד:

 • ליצור מחר חדש כל יום מחדש, בפחות זמן, מאמץ ומשאבים.
 • לממש חיים שחלמנו לחיות.

2. צמיחה, התחדשות, השתנות (העצמה) הן העסק היחיד:

 • לעבוד עם הכישרון האוטופואטי self-creation הטבוע בנו שיודע להפעיל את המפתחות הנכונים שיפתחו את ארכיבי הסוד הקיימים בתוכנו מנצח העבר ועד לנצח העתיד, שהם ה’דלק’ להתנעת הטיפוס אל עבר העוצמה של הקומה ה-100 שהיא קומת הפוטנציאל השלם.
 • להתפתח כמערכת אוטופואטית self-creation: מערכת חיה, דינמית, תודעתית ויצירתית, שיוצרת מתוך עצמה צמיחה, חדשנות, השתנות, מצוינות, עוצמה והשפעה, תוך כדי טיפוס אל עבר ממדי מציאות גבוהים יותר. מערכת אוטופואטית מוערכת על פי עוצמת תדר במקום על פי עוצמת מסה/נפח.
 • לפתח חדשנות קוגניטיבית: בינה – היגיון – מודעות – מצפון – הבנה עמוקה – רצון ובכך, להתגבר על הרגלים והתניות, לפרק אטומי מחשבות מקבעות, להינתק מכבלי ארץ.
 • לפלרטט באומץ עם אי הוודאות, עם הלא מוכר, עם הלא מובן.
 • להשיג מטרות שלא היינו מסוגלים להגיע אליהן בעבר, או לא ראינו אותן בעבר.
 • להיות בעלי משימה של שירות (תודעת ה- 6).

3. התכללות ביחסים ובעבודת צוות היא הרווח היחיד:

 • לשנות פרדיגמות: מ- I-US (שבטיות, אחידות, אינדיבידואליות, יצירתיות, תועלת אישית) ל- WE-UNITY (התכללות, טובת המכלול, אחדות הניגודים, עוצמת השראה).
 • לפתח מרחבי שותפות שמתבססים על איסוף עוצמה לעוצמה (לא משאירים פירור על צלחת המזון) ויצירת פלטפורמה מאוחדת ומרוכזת לטיפוס (6 ערכים).

4. אהבה תודעתית היא העתיד היחיד:

 • היא עוגן האמון והאומץ (ידע האמת).
 • מציגה אותנטיות, כנות, שקיפות.
 • מפעילה: תודעת משימה – תודעת תקנה – ביצוע ללא פחד או ספק.

 

להיות יודעי הסוד…לנטרל אי וודאות…לקבל החלטות תבוניות…

צרו קשר

X