contact@argania.co.il 077-5362294
התכלית

התכלית הקיומית:  להגיע לקומה ה-100

אנחנו הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים או מכירים. הארגונים שלנו הם הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים או מכירים! הגיע הזמן לחזור אל העוצמה שאנחנו אשר בקומה ה-100 ולממש את יצור האנוש האמיתי שאנחנו (בעלי עוצמת היכולת הכול יכולה, עמידים וחסונים). זו הסיבה – הלמה שאנחנו חיים ופועלים בשבילו.

“לאדם עוצמת מוח מושלמת, פוטנציאל שכל מושלם, מהות מושלמת. אך אף על פי שהוא כה מושלם, הוא אינו יודע כיצד ללוש עיסה או לאפות לחם” (“ספר הידע”, 12/104). האתגר לגלות את העוצמה האמיתית שלנו, הוא בעצם תכלית הקיום שלנו: לקחת את כל המרכיבים האדירים והמושלמים שיש לכולנו בשווה (השונות יושבת על מיקום שונה על סולם האבולוציה) וללמוד לאפות מחדש את “הלחם” המושלם שאנחנו (self-creation). אנחנו במהותנו “אדם גדול”. כולנו נולדים עם “אני” אותנטי (מהות), עם נכסים יצירתיים, עם הפוטנציאל להנהיג את חיינו, לצמוח, להתחדש, לעצב מציאות כלבבנו ולהצליח. אנחנו שותפים יצירתיים עם “בורא עולם”.

מדוע התכלית להגיע לקומה ה-100 הינה המעגל הפנימי? כי גרעין המהות שלנו: תיבת הנדוניה שלנו, הספרייה הקוסמית שאנחנו, קודי הרום של תודעתנו אותם עלינו להשיג, המקום בו נוכל למצוא את כל הסגולות והמסוגלות שלנו לטפס אל עבר הקומה ה-100 ולברוא מציאות, נפתח כפרח לוטוס ומניע היום את תנועת החקר, החיפוש, הגילוי והטיפוס. איננו זקוקים לעזרה מבחוץ. “אל תתחננו בפני אחרים לעזרה בהנחה שהנכם חסרי יכולת. אל תמעיטו בערך עוצמתכם” (“ספר הידע”, 54/745). יש לנו את היכולת הפנימית לעשות את השינוי הדרמטי הזה. “האל ברא אותך ואתה בורא את עצמך”…היכולת הפנימית לברוא הינה יכולת אוטופואטית (self-creation). זו היכולת להשיג מתוך עצמנו את העוצמה האדירה שאנחנו, להשיג מטרות שלא היינו מסוגלים להגיע אליהן, או להשיג תוצאות כמו: צמיחה, השתנות, לכידות, חוסן (יסודות של שחם ולא של חול), בריאות, שמחה והשפעה, בפחות מאמץ, זמן ומשאבים. דומה  הדבר לכישרון שיש לנץ עם עיני על, של הדוב עם חוש הריח לקילומטרים, של הדגים עם החיישנים בצדי גופם, של הנחש עם היכולות הסיסמוגרפיות.

 

 

צפו בראיון עם ברכה

צרו קשר

X