contact@argania.co.il 077-5362294
מעגל פנימי Why – התכלית

התכלית/החזון:

לטפס ולממש את מלוא הפוטנציאל העוצמתי שלנו אשר בקומה ה-100

אנחנו הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים או מכירים. הארגונים שלנו הם הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים או מכירים!

כל הסגולות להגיע לקומה ה-100 נמצאות במהותנו !!!

 

רובנו מבזבזים זמן, אנרגיה ומשאבים: בחיפוש כלים וטכניקות מדף על מנת להצליח בעולם רדוף השגיות חומרית ומעמדות…בהתנהלות עיוורת בתוך עולם של שפע…בסגידה לערכים גשמיים ובמאבק על הדולר הנכסף…בהישרדות במציאות של מחסור…בהמשך קיומנו כמערכות אלופואטיות – מערכות מכאניות – פונקציונליות שמגיבות לגירויים חיצוניים מתוך חור מנעול תודעתי קטן, שמתאימות את עצמן לסביבה חיצונית, שמופעלות על ידי מאפייני זהות-אישיות שיש בהם לעומתיות, רגשנות, השוואתיות (גבולות מטא–אתניים), כוחנות ושליטה (דורשת שעות מוסך רבות), קיום שהופך את כולנו למתוסכלים, כואבים, משעממים, אפורים ורדודים…

במקום – להיות יודעי סוד…לפלרטט עם אי וודאות…לקבל החלטות תבוניות…להשפיע בדומייה ולעומק!

 האסטרטגיה:

צמיחה, התחדשות, השתנות (העצמה) = טיפוס מארציות לאוניברסליות. לכן, אנחנו נמצאים בעסק של ‘יותר’: להיות – לחשוב – לראות – לדעת – לעשות –  להשיג יותר:

תנועה רקורסיבית לגילוי העוצמות, הידע, היכולות, האמיתות שקיימים בתוכנו (אנחנו הספר, אנחנו המציאות, אנחנו הדבר)

 המטרה:

כדי להשיג העצמה, עלינו לפתוח את גרעין מהותנו – הספרייה הקוסמית שאנחנו ולגלות את הנסתר העוצמתי, את כל מה שהתכחשנו לו או לא ראינו: ידע, אמת, יכולות, עוצמות מנצח העבר לנצח העתיד, מתת המודע והמודע הגבוה. מדוע הנסתר הוא עוצמתי יותר מהנגלה? כי הכול קשור למפתן הזיכרון. מפתן הזיכרון שלנו מתאים את עצמו לעוצמת המדיום בו אנחנו נוכחים.

 היעדים – תרבות ארגונית:

כדי שנפתח צופנים, נתעצם, נטפס ונגיע, עלינו לחזק את השדה המגנטי האישי והארגוני – להיות דוגמה ומופת ערכי:

1. החיים הם הלקוח היחיד:

 • ליצור מחר חדש כל יום מחדש, בפחות זמן, מאמץ ומשאבים.
 • לממש חיים שחלמנו לחיות.

2. צמיחה, התחדשות, השתנות (העצמה) הן העסק היחיד:

 • לעבוד עם הכישרון האוטופואטי self-creation הטבוע בנו שיודע להפעיל את המפתחות הנכונים שיפתחו את ארכיבי הסוד הקיימים בתוכנו מנצח העבר ועד לנצח העתיד, שהם ה’דלק’ להתנעת הטיפוס אל עבר העוצמה של הקומה ה-100 שהיא קומת הפוטנציאל השלם.
 • להתפתח כמערכת אוטופואטית self-creation: מערכת חיה, דינמית, תודעתית ויצירתית, שיוצרת מתוך עצמה צמיחה, חדשנות, השתנות, מצוינות, עוצמה והשפעה, תוך כדי טיפוס אל עבר ממדי מציאות גבוהים יותר. מערכת אוטופואטית מוערכת על פי עוצמת תדר במקום על פי עוצמת מסה/נפח.
 • לפתח חדשנות קוגניטיבית: בינה – היגיון – מודעות – מצפון – הבנה עמוקה – רצון ובכך, להתגבר על הרגלים והתניות, לפרק אטומי מחשבות מקבעות, להינתק מכבלי ארץ.
 • לפלרטט באומץ עם אי הוודאות, עם הלא מוכר, עם הלא מובן.
 • להשיג מטרות שלא היינו מסוגלים להגיע אליהן בעבר, או לא ראינו אותן בעבר.
 • להיות בעלי משימה של שירות (תודעת ה- 6).

3. התכללות ביחסים ובעבודת צוות היא הרווח היחיד:

 • לשנות פרדיגמות: מ- I-US (שבטיות, אחידות, אינדיבידואליות, יצירתיות, תועלת אישית) ל- WE-UNITY (התכללות, טובת המכלול, אחדות הניגודים, עוצמת השראה).
 • לפתח מרחבי שותפות שמתבססים על איסוף עוצמה לעוצמה (לא משאירים פירור על צלחת המזון) ויצירת פלטפורמה מאוחדת ומרוכזת לטיפוס (6 ערכים).

4. אהבה תודעתית היא העתיד היחיד:

 • היא עוגן האמון והאומץ (ידע האמת).
 • מציגה אותנטיות, כנות, שקיפות.
 • מפעילה: תודעת משימה – תודעת תקנה – ביצוע ללא פחד או ספק.

 

צרו קשר

 

X